Ochrona i badania nad pustułkami

Posted Październik 22nd, 2011 by admin

Ochrona

W Polsce od kilku lat pustułka jest pod całkowitą ochroną. Miedzy innymi wzrost zamożności społeczeństwa (remonty elewacji, burzenie starych budynków, odnawianie) wymusił zakładanie skrzynek lęgowych dla tych ptaków. W ramach projektu „Ochrona pustułki w Polsce” zamontowano już 1200 takich skrzynek w różnych miastach Polski, między innymi w Poznaniu, Warszawie itp.

Inne badania

Na terytorium Warszawy badania przeprowadzili panowie Żmihorski i Rejt dotyczące składu diety poza sezonem lęgowym. Na podstawie wypluwek stwierdzili, że pustułki występujące w miastach odznaczają się dużą plastycznością w zwyczajach pokarmowych, mimo że dominującą ofiarą, podobnie jak w krajobrazie rolniczym pozostają norniki. Żmihorski i Rejt stwierdzili też, że dostępność poszczególnych ofiar jest drugorzędnym czynnikiem dla rozmieszczenia pustułek w mieście poza sezonem lęgowym, gdyż ptaki potrafią znacznie zmienić dietę i dostosować się. Czynnikiem decydującym mógł być tutaj przyszły wybór gniazda (dogodna lokalizacja)

Rozmnażanie pustułek i ich młode

Posted Październik 1st, 2011 by admin

Sezon lęgowy rozpoczyna się od wyboru terytorium lęgowego. Pustułki są gotowe do rozrodu już po ok. 10 miesiącach życia, ale największy sukces rozrodczy zanotowano u osobników starszych.

Związki pustułek są zazwyczaj monogamiczne, poligynia zdarza się w ok. 12-20% przypadków. Samice dokonują wyboru samców na podstawie ich wyglądu i zachowania (osobniki mniejsze, o dłuższym ogonie, jaskrawiej ubarwione). Pustułki nie budują własnych gniazd, zajmują dostępne już miejsca np. gniazda zajmowane uprzednio przez gołębie, zaułki w murach wysokich budynków, szyby wentylacyjne, stare kominy.

Jaja są składane od kwietnia do maja, przy czym samo składanie może odbywać się w kilkudniowych odstępach czasu. Liczba złożonych jaj waha się od 3 – 8, okres inkubacji to 29 dni, sukces klucia co najmniej 62%. Najczęściej z pierwszych jaj wykluwają się samice, mają one największe szanse przeżycia.

Wychowywanie młodych

Samica po wykluciu się młodych opiekuje się nimi przez pierwsze 3-4 tygodnie, rozdziela pokarm między młode pustułkii ogrzewa je własnym ciałem. Samiec ogranicza się głównie do przynoszenia zdobyczy i ochrony gniazda przed atakami drapieżników. Młode opuszczają gniazdo już po 27-31 dniach, czyli stosunkowo szybko.

Odżywianie i zdobywanie pokarmu przez pustułki

Posted Wrzesień 24th, 2011 by admin

Odżywianie

Dieta pustułek jest bardzo zróżnicowana.. W Niemczech, w Berlinie przeprowadzono badania składu pożywienia tych ptaków. Przeanalizowano 3 rodzaje miejsca gniazdowania: centrum miasta, obszary mniej zaludnione oraz przedmieścia. Zebrano i przeanalizowano 2144 wypluwek pustułek od 10 par tych ptaków. Ze względu na skład podzielono je na 7 najczęściej występujących typów. Sporządzono wykresy zależności procentowej typu pokarmu. Zmierzono ilość złożonych jaj na każdą parę: 5.1, oraz ilość odchowanych młodych: 4.7

Zdobywanie pokarmu

Młode pustułki już po kilku dniach od wylotu z gniazda potrafią upolować swoją pierwszą ofiarę. Obszar polowań najczęściej ogranicza się w promieniu 1 km (obszar ok. 3 km2), jednakże pustułki potrafią oddalać się od gniazda znacznie dalej. Stwierdzono, iż pustułka bardzo rzadko poluje w nocy, posiada umiejętność widzenia w świetle UV. Pustułka posiada wrodzoną umiejętność widzenia śladów widocznych tylko w świetle UV, zostawianych przez norniki (ślady moczu i kału). Dzięki temu może oszacować przyszłe tereny łowieckie jako mniej lub bardziej zasobne w te gryzonie. Młode pustułki również posiadają tę umiejętność jednak nie kojarzą śladów z możliwościš zdobycia pokarmu, muszą się tego nauczyć

Cechy zewnętrzne pustułek

Posted Wrzesień 18th, 2011 by admin

U pustułek występuje dymorfizm płciowy, czyli zróżnicowanie wyglądu ze względu na płeć osobnika. Samce i samice mogą znacznie różnić się od siebie kolorem upierzenia (niebiesko-szare samce i brązowo-rude samice). Różna wielkość ptaków (samice są większe o ok. 20% od samców). Młode są z reguły bardzoej podobne do samic

PUSTUŁKA – Systematyka

Posted Wrzesień 17th, 2011 by admin

Nazwa systematyczna Falco tinnunculus nadana została przez biologa-systematyka Linneusza, oznacza ona ?sokół dzwonnik?. Inne nazwy, bardziej potoczne, to sokolik pustułka, sokół dzwonnik oraz dzwonniczek.

 • Domena:     eukarioty,
 • Królestwo:     zwierzęta
 • Typ:     strunowce
 • Podtyp:     kręgowce
 • Gromada:     ptaki
 • Podgromada:     Neornithes
 • Nadrząd:     neognatyczne
 • Rząd:     sokołowe
 • Rodzina:     sokołowate
 • Podrodzina:     sokoły
 • Rodzaj:     Falco
 • Gatunek: pustułka

Terytorium i liczebność

Pustułka jest to niewielki ptak drapieżny zasiedlający prawie wszystkie kontynenty Ziemi, z wyłączeniem kól podbiegunowych. Populacja europejska może liczyć nawet 500 tyś. par tych ptaków. W Polsce szacuje się, że ich liczba mieści się w granicach 3000 – 10000 par pustułek.